Hervormde Gemeente Haaften

Gemeente

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak:

De Hervormde Gemeente Haaften kan worden gerekend tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Het belangrijkste doel van al het werk wat in de Gemeente wordt gedaan is het uitdragen van het Woord van God, wat we kunnen lezen in de 
Bijbel.
Centraal staan de Erediensten, iedere zondag in de Kerk. Tijdens de diensten zingen we ritmisch Psalmen uit de berijming van 1773. U kunt psalmen ook op het internet vinden bij
Psalmboek .
Daarnaast wordt er zondagsschool gehouden en catechisatie gegeven.
Er is ook een vrouwenvereniging en een mannenvereniging.
Speciaal voor de jeugd zijn er voor de diverse leeftijden clubs, waarin naast een Bijbels onderwerp ook altijd plaats is voor ontspanning.

Iedereen is hartelijk welkom bij de activiteiten van onze Gemeente.
Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze website genoemde personen.