Hervormde Gemeente Haaften

Diaconie

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak:

College van diakenen

 

Voorzitter

O.M. van Eck,  Walravenstraat 11 tel 06-16166269

 

Secretaris

D. Bok, Steenweg 3. tel (0418) 592084

 

Penningmeester

A.A. De Vreede, Van Drielekamp 14 tel. (0418) 640774

 

 

 

Bankrekening

IBAN: NL92RABO 0324 1044 99

 

Mail

Diaconie

 

Activiteiten

 

Bezoekwerk alleenstaanden

Een groep vrouwen uit de gemeente bezoekt regelmatig alleenstaanden, ongeacht de leeftijd. Zij die nog niet worden bezocht en daar behoefte aan hebben, of iemand kennen die daar behoefte aan heeft, kunnen dat doorgeven aan één van de diakenen.

 

Kerkauto

Ouderen en zij die slecht ter been zijn, kunnen met een auto worden opgehaald

Enkele leden van onze gemeente zorgen voor dit vervoer. Wenst u gebruik te maken van deze mogelijkheid dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen.

 

Dorcas-hulp Haaften

 

Met de bijbeltekst: ‘Laten wij goeddoen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten van het geloof’ (Galaten 6 : 10 ) is de kern van Dorcas-hulp weergegeven. De naam Dorcas is gekozen omdat deze discipelin haar liefde tot God en haar naaste in de praktijk bracht. Haar dienende, toegewijde liefde is ons als gemeente tot voorbeeld. Als lichaam van Christus zal de onderlinge liefde met woord en daad aan elkaar bewezen worden. In de praktijk kan het echter voorkomen  dat er gemeenteleden zijn die geen / weinig sociaal netwerk hebben. In die situaties wil Dorcas-hulp als vangnet fungeren. Samengevat: onderling dienstbetoon met een laagdrempelig karakter waarbij de gaven van gemeenteleden worden ingezet.

Dorcas-hulp Haaften biedt praktische, diaconale hulp door en voor (doop)leden van de Hervormde gemeente Haaften. Dit kan variëren van een ontbijtje klaarmaken tot het ophalen van medicijnen i.v.m. een afwezige mantelzorger.

· Tijdelijke hulp, 4-6 weken maximaal.

· Licht huishoudelijk werk.

· Hulp die door vrijwilligers uitgevoerd kan worden; geen professionele hulp.

· Per situatie zal bekeken worden of de aangevraagde hulp geboden kan worden.

Er is een commissie die bestaat uit een diaken, 2 coördinatoren en vrijwilligers. De hulpvraag komt binnen bij een coördinator. Om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen heeft de coördinator vooraf een gesprek. Daarna wordt de hulpvraag uitgezet onder de vrijwilligers.  De ‘afspraken’ over de uitvoer van de hulp: wat , wie en tijdsduur worden op een formulier genoteerd en ligt bij de hulpvrager. De coördinator heeft hiervan een kopie in bezit. De uitvoer van Dorcas-hulp Haaften vindt gemeente breed plaats. Mannen en vrouwen zijn hierbij betrokken. De leden van vrouwenkring Dorcas hebben hierin een actieve rol.

De coördinatoren Dorcas-hulp Haaften:

mevr. A.J. (Annette) Vaandering      Bernhardstraat 18                     tel. 06 -31167716

mevr. E. (Ellen) Bel                              Smalsteeg 1                            

 

Kerstattentie

In de maand december ontvangen alle ouderen, zieken en elders verpleegden een kerstattentie.

 

“De Herberg”

Op het landgoed “De Pietersberg” is het Missionair Diaconaal Centrum “De Herberg” gevestigd. In dit huis kunnen mensen voor een periode van drie tot zes weken terecht om op verhaal te komen als zij bijvoorbeeld in een proces van rouwverwerking zitten, moeten leren leven met een handicap of werkloosheid, relatie problemen hebben, moeilijk  contact leggen, een scheiding moeten verwerken, lijden aan depressies etc.  Voor verwijzing naar “De Herberg” kan het zgn. aanspreekpunt zorg dragen. Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de diakenen.

Ook kunt u de website van “de Herberg” bezoeken.

 

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen en ‘s morgens tijdens bid- en dank­dagen is er voor de allerkleinsten kinderoppas in "De Hoeve", Steenweg 4, zodat beide ouders de dienst kunnen bijwonen.

Voorzieningen zoals speelgoed, box, etc. zijn aanwezig.

Contactpersoon is mevr. A.D.W. (Annette) Koning, Kapelstraat 10 Ophemert tel. 06-41290741.